Results

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

TrustPay announces new partnership with MuchBetter

Computer users and programmers have become so accustomed to using Windows…

Dokumenty

Všeobecné

Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.05. 2024
Všeobecné obchodní podmínky platné od 01.08. 2024
Ceník poplatků platný od 01.05. 2024
Předplacená platební karta Trust Pay MasterCard® – Všeobecné obchodní podmínky platné od 17. 12. 2020
Minimální zůstatek TrustPay
Koncepce ochrany finanční instituce před legalizací a financováním terorismu a základní principy AMLCFT
Reklamační řád
Seznámení klientů a plátců s informacemi o zpracování osobních údajů
Seznámení uchazečů o zaměstnání s informacemi o zpracování osobních údajů
PCI DSS Certifikát 2024

Jiné

Tipy pro obchodníka – chargeback
Tipy pro obchodníka – přijímání karetních plateb
Manuál pro přístupové rozhraní společnosti TrustPay umožňující bezpečnou otevřenou komunikaci pro poskytovatele platebních služeb v souladu s Delegovaným nařízením Komise (EÚ) 2018/389
Dostupnost a výkonnost přístupového rozhraní Q2 2024
Loga ke stažení
Produktová prezentace TrustPay
Výroční zpráva 2022/2023
IFRS Individuální účetní závěrka za rok končící 30. září 2023